Faiz ve Ücretler

Hesap Özeti Nedir?

Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, bonus, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir.

Asgari Ödeme Tutarı nedir?

Son ödeme tarihinde, ödenmesi gereken asgari tutardır. Müşteri, kendisine gönderilen hesap özetinde bildirilen asgari ödeme tutarını, yine hesap özetinde belirtilen son ödeme tarihine kadar hesabına yatırmak zorundadır. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik uyarınca Bireysel kredi kartları için ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun %20’sinden ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun %40’ından aşağı olmayacaktır. Anılan miktarlardan az olmamak kaydı ile Bankanın asgari ödeme tutarını belirleme hakkı saklıdır. Asgari ödeme tutarı, Banka tarafından hesap özetinde bildirilmek suretiyle arttırılabilir.

Alışveriş Faizi

Son ödeme tarihinde toplam borcunuzdan daha az bir tutar ödemeniz durumunda işletilecek aylık faiz oranıdır.

Nakit Avans Faizi

Kartınızla yaptığınız nakit çekme işlemleri için işlem tarihinden itibaren işletilecek aylık faiz oranıdır.

Taksitli Nakit Avans Faizi

Kartınızla yaptığınız taksitli nakit avans çekme işlemleri için işlem tarihinden itibaren işletilecek aylık faiz oranıdır.

Gecikme Faizi

Ekstrede yer alan asgari ödeme tutarının son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde son ödeme tarihinden itibaren asgari tutar üzerinden hesaplanır.

Nakit Çekim Ücreti

Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekme işlemi başına alınacak olan ücrettir.

Kredi Kartı Ürün ve Hizmet Ücretleri için tıklayınız. (02.03.2020 itibariyle)